Nu finns möjlighet till fokus på sjukvårdens verkliga utmaningar - Vårdföretagarna kommenterar vårdutredningen

"Regeringen släpper tanken på ett vinsttak i sjukvårdsföretag. Vi välkomnar detta och ser fram emot en utredning som kan fokusera på sjukvårdens verkliga utmaningar. Regeringen borde dra samma slutsats på de övriga välfärdsområden som Reepaluutredningen vill begränsa." Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till regeringens nya utredning om.

- Av allt att döma släpper nu regeringen tanken på ett vinsttak eller en begränsning av vinstutdelning i sjukvårdsföretag. Vi välkomnar detta, och ser fram emot en utredning som kan fokusera på sjukvårdens verkliga utmaningar. Regeringen borde dra samma slutsats på de övriga välfärdsområden som Reepaluutredningen vill begränsa.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till regeringens nya utredning om ”ordning och reda i vården”.

- Visserligen säger direktiven att utredaren i sin analys ska utgå ifrån bland annat den modell som Reepaluutredningen föreslog, men sannolikheten att den nya utredningen håller fast vid Reepalus vinsttak torde vara obefintlig.

- Vi välkomnar också översynen av ersättningssystemen, där utredningen ska se till hela sjukvården och inte fokusera på den privata andelen. Det måste innebära att underskotten i den offentligt drivna vården – förlusterna i välfärden – äntligen analyseras.

- Vårdföretagarna kommer att så långt vi kan bidra till utredningen. I den viktiga frågan om kontinuitet i vården finns goda exempel hos de privata utförarna, där privatdrivna vårdcentraler har lättare att rekrytera och behålla medarbetare. Vi vet också att medarbetarna i den privat drivna vården trivs bättre än de landstingsanställda kollegerna.

- Utredaren Göran Stiernstedt är en ansedd och kunnig person på sjukvårdens område. Vi har goda förhoppningar om att han ska bidra till konstruktiva lösningar, säger Håkan Tenelius