Nio av Uppsala läns tio mest populära vårdcentraler drivs privat

​Brukshälsans vårdcentral i Tierp är den mest uppskattade vårdcentralen i Uppsala län. Av de tio mest populära vårdcentralerna är nio privatdrivna.

Brukshälsans vårdcentral i Tierp är den mest uppskattade vårdcentralen i Uppsala län. Av de tio mest populära vårdcentralerna är nio privatdrivna.

Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät.

– Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler och har besvarats av 109 065 personer. I Uppsala län ingår 41 vårdcentraler i undersökningen varav 22 drivs i privat regi.


För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert
072-552 66 35, karin.liljeblad@almega.se