Kommentar S-kongressen: Retoriska S-beslut skapar osäkerhet för vårdföretag

- Kongressbeslutet gör att osäkerheten för företagen i vård och omsorg består. Privata utförare vill bidra till att utveckla välfärden, men S-kongressen signalerar misstro med talet om vinstreglering. Det är beklagligt, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

- Kongressbeslutet gör att osäkerheten för företagen i vård och omsorg består. Privata utförare vill bidra till att utveckla välfärden, men S-kongressen signalerar misstro med talet om vinstreglering. Det är beklagligt.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, med anledning av Socialdemokraternas kongressbeslut idag om vinstreglering för vård- och omsorgsföretag.

- Jag hoppas ändå att detta mest är retorik. Det finns många pragmatiska socialdemokrater som vet att alternativen behövs för att vi ska klara de växande behoven i den svenska välfärden. Och partiets väljare vill ha kvar valfriheten, säger Håkan Tenelius.

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29