Individanpassad bemanning i äldreomsorgen kräver flexibilitet

Det är bra att utskottet kopplar behovet av bemanning till den äldres individuella behov, men det är viktigt att riktlinjerna för bemanning i äldreomsorgen inte leder till stelbenthet. Ska vi klara en bemanning som anpassas till de individuella behoven måste det finnas utrymme för lokala lösningar och flexibilitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

- Det är viktigt att riktlinjerna för bemanning i äldreomsorgen inte leder till stelbenthet. Ska vi klara en bemanning som anpassas till de individuella behoven måste det finnas utrymme för lokala lösningar och flexibilitet.

Det säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i en kommentar till Socialutskottets bemanningsinitiativ.

- Det är bra att utskottet kopplar behovet av bemanning till den äldres individuella behov. Vilka insatser och vilken kompetens som behövs från personalen i äldreomsorgen måste styras av den äldres situation och önskemål. Privata vårdgivare är bra på flexibilitet och har bra förutsättningar att möta behoven. Men det förutsätter att de kommande riktlinjerna inte inskränker manöverutrymmet, säger Håkan Tenelius.

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen