I Gävleborg är de åtta mest populära vårdcentralerna privatdrivna.

Privata Söderhamnsfjärdens hälsocentral är den mest uppskattade vårdcentralen i Gävleborg. Av de åtta mest populära vårdcentralerna är alla privatdrivna.

Privata Söderhamnsfjärdens hälsocentral är den mest uppskattade vårdcentralen i Gävleborg. Av de åtta mest populära vårdcentralerna är alla privatdrivna.

Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät. De privatdrivna vårdcentralerna får något högre kvalitetsbetyg av patienterna. Framför allt är patienterna mer nöjda med kontinuiteten vid de privatdrivna mottagningarna. 

– Undersökningen visar hur uppskattade de privat drivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige. Tanken att införa ett vinsttak som skulle slå ut de populära vårdföretagen blir allt mer absurd, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 786 vårdcentraler och har besvarats av 79 674 personer. I Gävleborg ingår 43 vårdcentraler i undersökningen varav 16 är privatdrivna.

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, 072-552 66 35
karin.liljeblad@almega.se