​Fortsatt osäkerhet om vårdval

Efter allvarlig kritik från Lagrådet har regeringen återkallat propositionen om upphävande av kravet på vårdval i primärvården. Regeringen avser att återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli. Regeringen är direkt tondöv om den tror att kritikerna till vårdvalsstoppet har ändrat sig till våren.

Efter allvarlig kritik från Lagrådet har regeringen återkallat propositionen om upphävande av kravet på vårdval i primärvården. Regeringen avser att återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli.

- Regeringen är direkt tondöv om den tror att kritikerna till vårdvalsstoppet har ändrat sig till våren. Det enda raka är att nu lägga ner försöket att upphäva lagregleringen om vårdvalet. Då skulle de privata vårdgivarna slippa en del av den förlamande osäkerhet som regeringen åstadkommit med sin uppgörelse med Vänsterpartiet, och patienterna veta att valfriheten består, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna. 

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se