Beslut om vinstbegränsningar i Västernorrland överklagas: Liknar ett näringsförbud för privata vårdgivare

Idag överklagas beslutet i landstingsstyrelsen i Västernorrland att ge landstingsdirektören i uppdrag att ändra regelboken för vårdval så att vinstuttag begränsas. Bedömningen är att beslutet strider både mot svensk lag och mot EU-rätten.

Idag har Jonas Alexandersson, som driver Humanresurs Hälsocentral i Örnsköldsvik, överklagat beslutet i landstingsstyrelsen i Västernorrland att ge landstingsdirektören i uppdrag att ändra regelboken för vårdval så att vinstuttag begränsas.

Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv stödjer Humanresurs och de andra privat drivna vårdcentralerna i Västernorrland. Bedömningen är att beslutet strider både mot svensk lag och mot EU-rätten.

– De små, privat drivna vårdcentralerna kan i praktiken inte driva sina verksamheter om de inte själva förfogar över sina resurser. På vilket sätt skulle det vara till nytta för patienterna i Västernorrland om privata vårdcentraler tvingades att stänga? Vi vet att de är mycket uppskattade av sina patienter och avgörande för att primärvården i länet ska fungera, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Landstingsstyrelsens beslut överklagas nu till Förvaltningsrätten. En rättslig prövning av Västernorrlands läns landstings beslut har principiell betydelse. Inte bara för de lokala vårdföretagen i Västernorrland, utan för alla privata vård- och omsorgsgivare.

– Vi anser att beslutet strider mot både svensk lag och mot EU-rätten. Det skulle diskriminera eller helt utesluta vårdföretag som drivs som vanliga aktiebolag, oavsett hur lämpliga de är som vårdgivare och oavsett vilken kvalitet de kan erbjuda sina patienter. Beslutet blir i förlängningen ett näringsförbud för privata vårdgivare i Västernorrland, säger Håkan Tenelius.

– Det bästa nu är ett tydligt besked från rätten om att kommun- och landstingspolitiker inte kan hitta på egna spelregler som slår undan benen på privata vårdgivare, säger Håkan Tenelius.

Läs överklagandet här.

Kontakt:

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, mobil 072-742 69 24
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna, mobil 072-552 66 35
Jonas Alexandersson, Humanresurs i Örnsköldsvik, mobil 070-695 63 62
Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, mobil 0720- 50 92 22