Avtal inom personlig assistans häver konflikt

Både Vårdföretagarna och Kommunal accepterade idag medlarnas förslag på nytt avtal för personliga assistenter. Därmed undanröjs den konflikt som fackförbundet Kommunal iscensatte i förra veckan. Dessutom ska Kommunal och Vårdföretagarna tillsammans verka för att staten ändrar reglerna för assistansersättningen.

Både Vårdföretagarna och Kommunal accepterade idag medlarnas förslag på nytt avtal för personliga assistenter. Därmed undanröjs den konflikt som fackförbundet Kommunal iscensatte i förra veckan. Dessutom ska Kommunal och Vårdföretagarna tillsammans verka för att staten ändrar reglerna för assistansersättningen.

Medlarnas bud innebar en uppgörelse 2,6 procent per år i kostnadsökningar, vilket motsvarar övriga avtal som träffats på arbetsmarknaden i år. I uppgörelsen ingår även införandet av uppsägningstid och garanterad sysselsättningsgrad för dem som arbetar som assistenter. Avtalet löper över 15 månader från och med den 1 mars 2012 till den 31 maj 2013.

– Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal och därmed undviker en långdragen konflikt som skulle drabbat en redan mycket utsatt grupp, personer med behov av personlig assistans, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Parterna har enats om att införa en ömsesidig uppsägningstid på 14 dagar även när anställningen upphör vid särskilda skäl, vilket många företag redan tidigare har haft inskrivet i sina anställningsavtal.

– Tidigare har både assistenten och företaget kunna avsluta anställningen på dagen om någon av parterna har velat det. Nu inför vi en ömsesidig uppsägningstid på två veckor, vilket ger en ökad trygghet för såväl kunder som assistenter, utan att den grundläggande principen om kundens rätt att välja assistent rubbas, säger Inga-Kari Fryklund.

Kommunal och Vårdföretagarna har även kommit överens om att tillsammans verka för att staten ändrar reglerna så att assistansersättningen ska kunna täcka uppsägningslöner, vilket den inte gör idag.

– Det är bra att Kommunal tillsammans med oss är villiga att arbeta för en ändring av ersättningssystemet. Det skulle gynna både de anställda och företagen men framför allt skulle det gynna kunderna, säger Inga Kari-Fryklund.

Parterna har dessutom enats om att införa en garanterad sysselsättningsgrad för dem som arbetar med personlig assistans. Genom införande av garanterad sysselsättningsgrad får assistenterna en mer förutsägbar inkomst, samtidigt som företagen behåller möjligheten att fördela arbetstiden inom en sexmånadersperiod utifrån kundens behov och önskemål.

– Genom att införa uppsägningstid och garanterad sysselsättningsgrad har vi kunnat enas om ett kollektivavtal som följer de anställningsformer som många företag idag redan använder sig av. Avtalet bidrar till att höja statusen för hela branschen, säger Inga-Kari Fryklund.

För mer information:

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 070- 671 10 53

Maria Sundling Grundtman
förhandlingschef
Vårdföretagarna
tfn: 070-522 69 04

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59