35 procent av vårdföretagen fruktar nedläggning vid vinststopp

35 procent av Vårdföretagarnas medlemsföretag anser att sannolikheten är stor för att verksamheten måste läggas ner vid ett vinstförbud. Vid motsvarande medlemsenkät 2011 fruktade 29 procent nedläggning om vinstutdelning skulle förbjudas i välfärdsföretag. Ökningen beror på att allt fler har insett att förbudet kan bli verklighet och därför tvingats fundera över vad konsekvenserna skulle bli.

35 procent av Vårdföretagarnas medlemsföretag anser att sannolikheten är stor för att verksamheten måste läggas ner vid ett vinstförbud. Vid motsvarande medlemsenkät 2011 fruktade 29 procent nedläggning om vinstutdelning skulle förbjudas i välfärdsföretag.

- Efter LO-kongressens beslut att verka för ett vinstförbud har gjort att hotet blivit mer reellt för företagen. Ökningen beror på att allt fler har insett att förbudet kan bli verklighet  och därför tvingats fundera över vad konsekvenserna skulle bli, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarnas näringspolitiske chef.

- Det har hävdats att företagen skulle fortsätta sin verksamhet även vid ett vinstförbud. Så är inte fallet. Många företag skulle helt förlora möjligheten till investeringar om det inte var möjligt att dela ut en del av överskottet. För många småföretag fungerar vinstutdelningen dessutom som lön till ägaren, säger Håkan Tenelius.

- Den politiska osäkerheten är det största hindret för företagens tillväxt just nu. Den skulle undanröjas med en uppgörelse mellan partierna över blockgränsen, så att företagen att villkoren är stabila även vid ett maktskifte, säger Håkan Tenelius.

Undersökningen ”Vårdföretagarpanelen” genomfördes i juni 2012 och besvarades 500 företag inom vård och omsorg.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen