Pressrum

Pressmeddelande och aktuellt

Aktuellt

Professorerna bortser från vårdvalsmodellens fördelar

Vårdvalet inom hudsjukvården i Stockholms läns landsting kritiseras av ett antal professorer i SvD. Men de bortser från vårdvalets styrkor. Vårdgivarna inom vårdval hud verkar på landstingets uppdrag. Vi anser att landstinget och vårdgivarna gemensamt ska följa och ta ansvar för vårdvalens utveckling. Utvecklingspotentialen är stor. Patientens rätt till vård av hög kvalitet och tillgänglighet måste sättas främst.

Visa fler…

Andra förbund och brancher

Gå till pressrummen för något av våra förbund eller brancher:
Välj förbund eller branch

Aktuell information

- när det passar dig