Viktig avtalsrörelse för personlig assistans

Snart inleds avtalsförhandlingarna för personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Mer än 60 procent av brukarna har valt en privat aktör för sin personliga assistans. För dessa privata utförare är ekonomin just nu extremt pressad på grund av att staten inte höjt ersättningsnivåerna i nivå med kostnadsutvecklingen på flera år.

Snart inleds avtalsförhandlingarna för personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Mer än 60 procent av brukarna har valt en privat aktör för sin personliga assistans. För dessa privata utförare är ekonomin just nu extremt pressad på grund av att staten inte höjt ersättningsnivåerna i nivå med kostnadsutvecklingen på flera år.

Ett utdrag från Upplysningscentralen visar att drygt 3 av 10 privata assistansföretag inte når upp till positivt resultat. De övriga 7 av 10 ligger på en genomsnittlig vinstmarginal på 4 procent. Vinstnivåerna i hela sektorn för personlig assistans är mycket låga och de har inte blivit bättre av ytterligare beslut som t ex höjningen av arbetsgivaravgiften för unga, den så kallade ungdomsrabatten.

Assistensföretagen skiljer sig från de flesta andra företag genom att ersättningen bestäms i regeringsbeslut. Ersättningen har inte räknats upp i linje med löneutveckling för övrig arbetsmarknad. Regeringen har också aviserat att den inte kommer att räknas upp med mer än 1,4 % de kommande åren. Det betyder att lönerna ökar utan att ersättningen från staten gör det vilket bidrar till den svåra ekonomiska situation som många assistansföretag befinner sig i. Faktum är att ersättningarna är så låga att hela branschen är hotad.

- För oss är det viktigt att öka förståelsen för assistansföretagens svåra situation. Det finns inget önskemål om att försämra kollektivavtal eller anställningstryggheten för medarbetarna hos våra medlemmar. Vi vill tillsammans med Kommunal komma fram till bra avtal som passar både våra medlemmar och deras medarbetare. Det är i den andan vi nu inleder förhandlingarna, säger Inga-Kari Fryklund Förbundsdirektör i Vårdföretagarna.