Vårdföretagarnas remissvar om vårdvalsstopp: Hot mot den likvärdiga vården

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring som lämnas till Socialdepartementet idag. Förslaget avstyrks.

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring som lämnas till Socialdepartementet idag. Förslaget avstyrks.

Vårdföretagarna påpekar att likvärdigheten i vården hotas om landstingen ges möjlighet att lämna vårdvalsreformen. Ojämlikheterna i tillgången till vård mellan patienter i olika landsting riskerar att förstärkas ytterligare. Både kvalitet och tillgänglighet hotas. Om landstingen övergår från vårdval (LOV) till upphandling enligt LOU hotas också den i vården så viktiga kontinuiteten. LOU ger ingen garanti för patientens val av fast läkarkontakt, eftersom utföraren kan bytas ut varje gång en vårdcentral upphandlas.

Vårdföretagarna är också kritiska till den brådska regeringen har med den nya lagen. Lagförslaget har inte föregåtts av någon konsekvensutredning, och mängder av aspekter saknas i underlaget.

Vårdföretagarna, som representerar flertalet av de vårdföretag som är verksamma inom vårdvalet, fanns inte med bland de instanser som regeringen bjöd in att svara på remissen. De privata vårdföretagen står idag för 41 procent av primärvården. De privat drivna vårdcentralerna tog förra året emot 17 miljoner patientbesök.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.