Vårdföretagarnas mytkalender: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher (myt 21)

I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet.
Myt 21: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher.
Verklighet: Bygg- och teknikföretagen finansieras med nästan dubbelt så mycket skattepengar som omsorg, sjuk- och tandvård tillsammans.

I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. 

Myt 21: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher.  

Verklighet:

Bygg- och teknikföretagen finansieras med nästan dubbelt så mycket skattepengar (115 mdr) som omsorg, sjuk- och tandvård (66 mdr) tillsammans. 

Enligt Dagens samhälles årsrapport Den offentliga marknaden 2013 toppar teknik- och byggkonsultföretagen Skanska, NCC och PEAB listan som rangordnar företag efter omsättning på den offentliga marknaden.

Branschernas omsättning (mdr) på den offentliga marknaden:

115 Bygg & teknik          
 47  IT                                  
 40  Fastigheter                    
 36  Kollektivtrafik              
 35  Skola & barnomsorg 
 33  Läkemedel                  
 32  Omsorg                        
 25  Sjukvård                      
 20  Energi              
 20  Medicinsk teknik          
 17  Försvarsmaterial          
 10  Färdtjänst, skolskjuts & sjukresor  
  9   Tandvård                    
  9   Livsmedel & Måltider  
  9   Städning & Service    
  8   Telekom                      
  6   Bilar                
  4   Resor              
  3   Arkitekter                      
  3   Avfallshantering          
  3   Bemanning                  
  2   Möbler & Inredning      
  1   Ambulans- & sjuktransporter 
  1   Tvätteri                        
  1   Revisionstjänster        

Total omsättning: 865 miljarder (inräknat de inköp som görs av de offentligt ägda bolagen). 

Vill du veta mer, ta del av undersökningar, våra källor mm så läs gärna Privat vårdfakta.