Vårdföretagarnas kommentar till LO:s utspel: LO öppnar en destruktiv experimentverkstad för den svenska välfärden

LO öppnar en mycket destruktiv experimentverkstad för den svenska välfärden. Förslag som så radikalt skulle förändra förutsättningarna för vård- och omsorgsföretagen hämmar utvecklingen redan i dag. Den politiska osäkerheten gör att företagen inte vågar satsa och nyanställa. LO:s förslag innebär stopp för både valfriheten och de nyinvesteringar som behövs för att klara framtidens utmaningar.

På DN Debatt presenterar LO idag ett nytt förslag för företagande i välfärden.

- LO öppnar en mycket destruktiv experimentverkstad för den svenska välfärden. Deras förslag innebär stopp för både valfriheten och de nyinvesteringar som behövs om vi ska klara behoven av vård och omsorg framöver. De vill avskaffa Lagen om valfrihetssystem, LOV, och tvinga på branschen en företagsform som i en tidigare variant är ett totalt fiasko.

Det säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarnas näringspolitiska chef, i en kommentar till LO:s förslag om vinstbegränsning i välfärden som presenteras idag.

- LO:s analys bygger på helt fel förutsättningar, nämligen att konkurrens och privat drift leder till kvalitetsbrister. Både Socialstyrelsen och LO:s i sammanhanget viktigaste medlemsförbund Kommunal har konstaterat att driftsformen saknar betydelse. Kommunernas egna jämförelser visar tvärt om att den kommunala kvaliteten överträffas av privata företag i de allra flesta fallen.

- När en stor och viktig organisation som LO lägger fram förslag som så radikalt skulle förändra förutsättningarna för vård- och omsorgsföretagen så hämmar det utvecklingen redan i dag. Den politiska osäkerheten gör att företagen inte vågar satsa och nyanställa, säger Håkan Tenelius.

För frågor, kontakta:

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen