Vårdföretagarnas kommentar till förslaget om en etisk plattform

Vårdföretagarna är beredda att bidra konstruktivt till den etiska plattform som socialministern föreslår. Vårdföretagarna skulle i en sådan uppgörelse välkomna flera av de inslagen som nämns. Vi vill till exempel ha kvalitetsmätning och kvalitetsredovisning, ömsesidig transparens och konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat drift, liksom ett meddelarskydd som är lika på båda håll.

- Vårdföretagarna är beredda att bidra konstruktivt till den etiska plattform som socialministern föreslår. Men också politiken bör ingå, och syftet måste vara en blocköverskridande uppgörelse som håller långsiktigt. Dagens politiska osäkerhet är det stora hindret för vårdföretagens utveckling.

Det säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i en kommentar till socialminister Göran Hägglunds initiativ till en etisk plattform för vård- och omsorgsföretag som presenteras på Brännpunkt i Svenska Dagbladet idag.

- Vårdföretagarna skulle i en sådan uppgörelse välkomna flera av de inslag socialministern nämner. Vi vill till exempel ha kvalitetsmätning och kvalitetsredovisning, ömsesidig transparens  och konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat drift, liksom ett meddelarskydd som är lika på båda håll, säger Håkan Tenelius.


För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen