Vårdföretagarna kommenterar Välfärdsutredningens artikel på DN Debatt

- I DN-artikeln frågar Reepalu retoriskt hur man mäter den kvalitet som uppstår när en kirurg tar sig extra tid för att förklara en kommande operation. Men detta görs ju redan idag, i SKL:s nationella patientenkät. Välfärdsutredningens fiasko är i och med slutbetänkandet fullbordat, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

- Ilmar Reepalu avfärdar i praktiken tanken på att det går att följa upp kvaliteten i vården och omsorgen. Samtidigt håller han fast vid en modell som slår ut de vårdgivare som både lyckas bäst och uppskattas allra mest. Välfärdsutredningens fiasko är i och med slutbetänkandet fullbordat.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en kommentar till Reepalu-utredningens slutbetänkande som presenteras på DN Debatt.

- Tvärtom måste metoderna att följa upp och redovisa kvaliteten utvecklas, och givetvis tillämpas på alla utförare. Det kan bara vara Ilmar Reepalu själv som fortfarande tror att offentligt driven verksamhet är befriad från kvalitetsbrister.

- I DN-artikeln frågar Reepalu retoriskt hur man mäter den kvalitet som uppstår när en kirurg tar sig extra tid för att förklara en kommande operation. Men detta görs ju redan idag, i SKL:s nationella patientenkät. Låt oss utveckla den, och redovisa den för både patienter och anhöriga som vill kunna bedöma vårdgivarnas bemötande.

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29