Vårdföretagarna kommenterar Socialstyrelsens jämförelse mellan privat och offentlig äldreomsorg

- Detta borde vara slutet på krypskyttet mot privat drift av äldreomsorg. Socialstyrelsen tar effektivt död på myten att privat drift skulle medföra sämre kvalitet. Granskningen ger ju snarast belägg för att det är tvärt om, att konkurrensutsättningen leder till högre kvalitet i äldreomsorgen, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

- Detta borde vara slutet på krypskyttet mot privat drift av äldreomsorg. Socialstyrelsen tar effektivt död på myten att privat drift skulle medföra sämre kvalitet. Granskningen ger ju snarast belägg för att det är tvärt om, att konkurrensutsättningen leder till högre kvalitet i äldreomsorgen.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, i en kommentar till Socialstyrelsens jämförelse av äldreomsorg i kommunal och enskild regi.

- Granskningen leder Socialstyrelsen till slutsatsen att också kommunala utförare bör ha tillstånd för att få bedriva äldreboenden. Det är utmärkt. Det sätter samma press på kommunen som företagen har idag att ge förutsättningar för god vård och omsorg. Också när en kommun missköter sig kan tillståndet ryka. Det är viktigt att tillstånds- och tillsynsverksamheten skiljs åt, så att granskningen blir oberoende.

- Den som läser hela rapporten ser att privat drift egentligen hävdar sig bättre än den kommunala när det gäller de centrala indikatorerna som har med omvårdnad och trivsel att göra. Flera skillnader är rent av anmärkningsvärt stora till den privata driftens fördel, som när det gäller riskbedömning, läkemedelsgenomgång och uppföljning av genomförandeplan.

- Att boendestandarden, till exempel mätt som tillgång till egen kokmöjlighet,  är något sämre i privat drift faller tillbaka på kommunen. I samband med en upphandling ansvarar kommunen för hyresavtal och fastighetdrift, och företaget har inga möjligheter att påverka detta.

- Att Socialstyrelsen måste ägna månader åt att ta fram denna jämförelse visar hur stort behovet är av kontinuerliga, nationella kvalitetsgranskningar där också faktorer som tar hänsyn till den enskildes livssituation och trivsel ingår. Äldre och anhöriga som ska välja äldreomsorg måste varje dag kunna göra jämförelser mellan enheter för att hitta den hemtjänst eller det boende som passar bäst, säger Håkan Tenelius.

Läs pressmeddelande och rapport från Socialstyrelsen här

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen