Vårdföretagarna i Skåne går före med egen kvalitetsdeklaration

Myndigheter, kommuner och fack kan inte enas om en enhetlig kvalitetsredovisning för vård- och omsorgsbranschen. Därför går Vårdföretagarna före med en egen kvalitetsdeklaration. 21 verksamheter i Skåne har redan kvalitetsdeklarerat.

Myndigheter, kommuner och fack kan inte enas om en enhetlig kvalitetsredovisning för vård- och omsorgsbranschen. Därför går Vårdföretagarna före med en egen kvalitetsdeklaration. 21 verksamheter i Skåne har redan kvalitetsdeklarerat.

Vårdföretagarna har tagit fram en särskild kvalitetsdeklaration för sina medlemsföretag. I arbetet med kvalitetsredovisning har det varit svårt att jämka samman olika intressen hos myndigheter, kommuner, landsting och fackförbund. Vårdföretagarna väljer därför att gå före och göra det möjligt för sina medlemmar att kvalitetsdeklarera den egna verksamheten. En kvalitetsdeklaration är ett kvitto på systematiskt kvalitetsarbete, att lagar och regler följs, samt att resultat från kvalitetsmätningar redovisas öppet.

- I Skåne har redan 21 kvalitetsdeklarationer gjorts av verksamheter i våra medlemsföretag. Det står regionen och regionens kommuner fritt att välja vårt exempel med kvalitetsdeklarationen, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Fakta om kvalitetsdeklarationen

  • Frivillig kvalitetsdeklaration för primärvård, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.
  • Kvalitetsdeklarationen ska göra det enklare för allmänheten att jämföra kvalitet.
  • Över 300 verksamheter har redan genomfört Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration och fler är på gång.
  • Capio Närsjukvård AB var först ut i Sverige med att kvalitetsdeklarera

Läs mer om Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration här: https://www.vardforetagarna.se/vardforetagarna-kvalitet/kvalitetsdeklaration

För mer information:
Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, 072-527 69 26