Vårdförertagarnas kommentar till Kommunals välfärdsrapport: Kvalitetsmätning istället för bemanningsreglering

Det är positivt att Kommunal klargör att kvalitetsbrister i äldreomsorgen inte har med driftsform att göra. Förhoppningsvis hjälper det LO att komma till samma slutsats.

Att reglera bemanningen hårdare som Kommunal föreslår är dock fel recept för ökad kvalitet i äldreomsorgen. Alla utförare måste ha den flexibilitet som krävs för rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Reglering motverkar detta.

-  Att reglera bemanningen hårdare som Kommunal föreslår är fel recept för ökad kvalitet i äldreomsorgen. Alla utförare måste ha den flexibilitet som krävs för rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Reglering motverkar detta.

Det säger Håkan Tenelius i en kommentar till Kommunals förslag till välfärdspolitik som redovisas i rapporten ”Vägval för välfärd” idag.

-  I stället måste vi bli bättre på att ställa kvalitetskrav, och sedan mäta och redovisa kvaliteten. Nationella krav som mäts på enhetsnivå måste till. För de privata aktörerna är det nödvändigt, de måste kunna visa att de håller högre kvalitet än den offentliga konkurrenten.

-  Det är positivt att Kommunal gör klart att kvalitetsbrister i äldreomsorgen inte har något med driftsform att göra. Förhoppningsvis hjälper det LO att komma till samma slutsats, säger Håkan Tenelius.


För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen