Vårbudgeten riskerar slå undan benen för seriösa företag inom vård och omsorg

Regeringen har idag lagt oroande förslag i vårpropositionen. Höjda arbetsgivaravgifter för unga slår direkt mot vård- och omsorgssektorn där många unga ofta får sitt första jobb. I vårpropositionen föreslås även en miljard kronor för 2015 och två miljarder årligen 2016-2018 för att öka bemanningen i äldreomsorgen. Det är viktigt att denna satsning kommer alla äldreomsorgsgivare till del.

Regeringen har idag lagt förslag i vårpropositionen som oroar Vårdföretagarna. Höjda arbetsgivaravgifter för unga slår direkt mot vård- och omsorgssektorn där många unga ofta får sitt första jobb. Det är fortfarande oklart om den kompensation som regeringen utlovar för höjningen kommer att komma den privata vård- och omsorgssektorn till del.

Inom personlig assistans berörs nästan en fjärdedel av alla anställda av höjningen av arbetsgivaravgiften. Dessutom är ersättningsnivån inom personlig assistans helt bestämd av staten och nu aviserar regeringen att höjningen av nivån kommer fortsätta att vara lägre än löneutvecklingen.

- Jag ser en risk för en utveckling där de ökade kostnaderna gör det omöjligt för seriösa företagare som vill bedriva högkvalitativ verksamhet med kollektivavtal, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

I vårpropositionen föreslås även en miljard kronor för 2015 och två miljarder årligen 2016-2018 för att öka bemanningen i äldreomsorgen.

- Det är viktigt att denna satsning kommer alla äldreomsorgsgivare, även privata, till del. I sådana här generella satsningar måste hela välfärden omfattas, jag förväntar mig att detta också är regeringens avsikt, säger Inga-Kari Fryklund.

Kontakt

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070 671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Erik Åslin
Kommunikatör Vårdföretagarna
Tel: 072 702 66 44
erik.aslin@almega.se