Skånes populäraste vårdcentraler är alla privata

Den mest uppskattade vårdcentralen i Skåne är E Ehnevids läkarmottagning i Tomelilla, som drivs privat. De 17 vårdcentraler i Skåne som har högst patientnöjdhet är alla privatdrivna.

Den mest uppskattade vårdcentralen i Skåne är E Ehnevids läkarmottagning i Tomelilla, som drivs privat. De 17 vårdcentraler i Skåne som har högst patientnöjdhet är alla privatdrivna.

Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät.

– Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler och har besvarats av 109 065 personer. I Skåne ingår 149 hälsocentraler i undersökningen. 42 procent av dem drivs i privat regi.

Kontinuitet och koordinering är det område där patienternas upplevelser av kvaliteten skiljer sig som mest mellan privat och offentligt drivna mottagningar. De privat drivna vårdcentralerna får i fråga om kontinuitet betydligt högre betyg än de regiondrivna mottagningarna.

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert
072-552 66 35, karin.liljeblad@almega.se