SCB:s nya statistik visar att företagen skapar välfärdsjobben

SCB:s statistik om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg som redovisas idag visar en kraftig sysselsättningsökning. Flest arbeten skapas inom de privata företagen, men antalet sysselsatta ökar även inom den offentliga sektorn vilket visar att branschen skapar nya jobb och inte överför från offentligt till privat.

SCB:s statistik om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg som redovisas idag visar en kraftig ökning av antalet sysselsatta inom sektorerna. Det skapas flest arbeten inom de privata företagen, men antalet sysselsatta ökar även inom den offentliga sektorn.

- Detta visar att välfärdsföretagen verkligen skapar nya jobb.  Det visar att de kritiker till konkurrens i välfärden som hävdar att företagen enbart tar över medarbetare från offentlig verksamhet har fel, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.  

SCB:s rapport visar även att avkastningen på eget kapital ligger runt 14 procent i jämförelse med 8 procent för det totala näringslivet.

- Det ger bilden av att företagen går med större vinst än övriga näringslivet, men det är fel. Den stora majoriteten av företagen är mycket små. Dessa företag har ofta små uppstartskostnader och verksamheten sker ofta hos kund, som hemtjänst eller personlig assistans. Företagaren tar ut sin lön i form av utdelning, vilket gör att företaget har få kostnader och nästan bara intäkter.

- Företag som bedriver exempelvis boenden eller dagverksamhet äger inte heller lokalerna själva, utan hyr av kommunen, vilket också påverkar siffrorna.

- Det är olyckligt om SCB:s statistik tas som intäkt för att det går att begränsa företagens vinster. Många av företagen lever redan nu på marginalen, och en felanalys skulle drabba dem mycket hårt, säger Håkan Tenelius.

SCB:s statistik gäller resultaten för 2010. Vårdföretagarna har tidigare redovisat en sammanställning av företagens årsredovisningar för 2011.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen