S-väljare underkänner socialdemokratiskt förslag om vinster i välfärden

Socialdemokratiska väljare oroas av att valfriheten inte fördelas lika över landet, då det kan leda till att själva vården blir ojämlik. Socialdemokraternas eget förslag, att kommuner och landsting själva ska få stoppa privata företag i vård och omsorg, kan enligt 63 procent av s-väljarna leda till ojämlikvård i Sverige då alla inte ges samma möjlighet att välja vårdgivare.

Socialdemokratiska väljare oroas av att valfriheten inte fördelas lika över landet, då det kan leda till att själva vården blir ojämlik. Socialdemokraternas eget förslag, att kommuner och landsting själva ska få stoppa privata företag i vård och omsorg, kan enligt 63 procent av s-väljarna leda till ojämlikvård i Sverige då alla inte ges samma möjlighet att välja vårdgivare.

Det visar en undersökning bland drygt 4000 väljare som Demoskop genomfört på Vårdföretagarnas uppdrag.

- De socialdemokratiska väljarna drar en fullt logisk slutsats. Om bristen på valfrihet i någon landsända gör vården mindre tillgänglig där så strider det mot lagens mål att vården ska fördelas på lika villkor. Och det är ingen nyhet att jämlikhet är centralt för socialdemokrater, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Undersökningen visar att stödet för valfrihet är mycket starkt bland de socialdemokratiska väljarna. 85 procent anser att man ska få välja vårdgivare och 90 procent att man ska få välja utförare av äldreomsorg själv.

Också bland LO-medlemmarna är stödet för valfriheten stark. LO-kongressen beslöt i helgen att verka för ett stopp för Lagen om valfrihetssystem, som medfört möjlighet att välja vårdcentral i hela Sverige och att äldre i många kommuner idag kan välja leverantör av hemtjänst. 87 procent av LO-medlemmarna vill ha kvar valfriheten i äldreomsorgen och 82 procent i sjukvården.

Valfrihetens kritiker underskattar hur stark människors vilja är att kunna välja välfärdstjänster, och välja bort något man inte är nöjd med. Det går inte att vända utvecklingen. Politikerna och leverantörerna måste i stället fokusera på kvaliteten i alternativen, att den blir så bra som möjligt, mäts och redovisas för dem som ska välja, säger Håkan Tenelius.

Läs demoskopundersökningen i bifogat material.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen