Regeringen måste offentliggöra vinst i välfärd-rapporterna

Dagens Industri avslöjar idag att två rapporter beställda av den statliga utredning kring ägarprövning i välfärden riktar avgörande invändningar mot att införa begränsningar. Regeringen måste offentliggöra rapporterna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Dagens Industri avslöjar idag att två rapporter beställda av den statliga utredning kring ägarprövning i välfärden riktar avgörande invändningar mot att införa begränsningar. Enligt DI konstaterar Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, att det inte finns belägg för att vinstdrivande aktörer systematiskt skulle leverera lägre kvalitet än offentliga eller ideella aktörer. Professorn i civilrätt Daniel Stattin slår fast att det är omöjligt att reglera varaktigt ägande, och att det finns starka EU-rättsliga betänkligheter mot sådana krav. Rapporterna kommer enligt DI inte att tas med i utredningen.

- Regeringen har en tendens att mörka fakta varje gång de visar att vinstuppgörelsen med Vänsterpartiet leder fel. Vi såg det i hanteringen av förslaget om vårdvalsstopp nyligen. Nu är det på väg att hända igen. Regeringen måste offentliggöra rapporterna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se