Regeringen måste agera innan kvaliteten blir lidande

Inspektionen för socialförsäkringen konstaterar i rapporten Assistansmarknaden att utformningen av ersättningssystemet riskerar att begränsa valmöjligheten för vissa brukare och göra det svårare att rekrytera personliga assistenter. Myndigheten slår fast att ersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna, vilket riskerar att flera bolag kommer hamna i betalningssvårigheter de kommande åren.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar idag i rapporten Assistansmarknaden bland annat att utformningen av ersättningssystemet riskerar att begränsa valmöjligheten för vissa brukare och göra det svårare att rekrytera personliga assistenter. Vidare slår myndigheten fast att den statliga ersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna, vilket riskerar att flera bolag kommer hamna i betalningssvårigheter de kommande åren, något som kan försämra kvaliteten i assistansen.

- Det är glädjande att myndigheten bekräftar det vi utförare har känt av en lång tid, att uppräkningen av ersättningen är för låg och påverkar kvaliteten i utförandet negativt. Precis som inspektionens analys visar måste ersättningen anpassas till de faktiska kostnaderna, säger Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans.

Ersättningsmodellen för personlig assistans bygger på samma beräkningsgrund som för statliga myndigheter, vilken innehåller krav på att effektivisera verksamheten. ISF konstaterar dock att det finns få möjligheter att genomföra effektiviseringar inom denna verksamhet.

- Möjligheten till effektivisering är minimal då i princip allt går till assistenternas löner. Sedan assistansreformen sjösattes 1994 har åtskilliga lagändringar och administrativa pålagor tillkommit. Kraven på juridiska kunskaper blir allt viktigare när svåra domar från Högsta förvaltningsdomstolen ska tolkas. Assistansersättningen ska gå till lön för assistenten, men ingen ersättning ges för denna administrativa yrkesgrupp utan måste täckas av den ersättning som ges per assistanstimme, säger Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans.