Privata Svea vårdcentral i Säffle mest populär i Värmland

​Svea vårdcentral i Säffle är den mest uppskattade vårdcentralen i Värmland. Av de fem mest populära vårdcentralerna är tre privatdrivna.

Svea vårdcentral i Säffle är den mest uppskattade vårdcentralen i Värmland. Av de fem mest populära vårdcentralerna är tre privatdrivna.

De privatdrivna vårdcentralerna får i fråga om kontinuitet högre betyg än de regiondrivna mottagningarna. Kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor i vården. En större del av patienterna fick träffa samma läkare och sjuksköterska. Patienterna fick också i högre utsträckning träffa den vårdpersonal de önskat. Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät.

– Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler och har besvarats av 109 065 personer. I Värmland ingår 30 vårdcentralerna varav 7 av dem är privatdrivna. 

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert
072-552 66 35, karin.liljeblad@almega.se