Privata arbetsgivare bidrar till högre trivsel hos medarbetarna

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete.

Jobbhälsobarometern 2015 visar att medarbetare i privat vård

Är något mer nöjda över sitt inflytande på arbetsplatsen
Är mer nöjda med lönen
Är mer nöjda med arbetsledningen

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete.

Jobbhälsobarometern 2015 visar att medarbetare i privat vård

  • Är något mer nöjda över sitt inflytande på arbetsplatsen
  • Är mer nöjda med lönen
  • Är mer nöjda med arbetsledningen

- Privat driven vård bidrar inte bara till högre kvalitet och ökad mångfald i välfärden, utan även till bättre anställningsförhållanden för de anställda. Jämfört med kollegorna i offentlig regi så är de privatanställda mer nöjda när det gäller bland annat lön och arbetsledning, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. 

- Samtidigt är det problematiskt att knappt hälften av alla medarbetare, oavsett privat eller offentlig, är nöjda med sina arbeten. Vården och omsorgen har redan nu ett stort behov av nya kompetenta medarbetare, och behovet kommer att växa dramatiskt de närmaste åren. Fler måste trivas på jobbet för att dagens duktiga medarbetare ska stanna och morgondagens ska söka sig till dessa viktiga arbeten, säger Håkan Tenelius.

Fakta
Jobbhälsobarometern genomförs av Sveriges Företagshälsor och är landets största nationella representativa årliga undersökning om arbetsmiljö och hälsa. Den omfattar ett representativt urval av 10 194 personer i åldern 20-65 år, av vilka 1 986 arbetar inom vård- och omsorg. 

Läs rapporten här.

Kontakt
För frågor om Vårdföretagarna:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
hakan.tenelius@almega.se, tel. 072 742 69 24

För frågor om undersökningen:
Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor
peter.munck@foretagshalsor.se, tel. 08 - 762 67 47
eller
Lars Hjalmarson, LMHpartner
lars@lmhpartner.com, tel. 0708 – 77 76 80