Ökad transparens och öppenhet i privata vårdföretag

​Vårdföretagarna inför ökade medlemskrav på transparens och öppenhet, och ställer nya krav på redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Genom att öka öppenheten och transparensen kommer förtroendet att öka, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna inför ökade medlemskrav på transparens och öppenhet, och ställer nya krav på redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

Alla medlemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om bland annat vilka som äger verksamheten, officiella kvalitetsmätningar och information om medarbetarna. Syftet är att öka förtroendet för branschen, och genom tydligare krav kan patienter, brukare och allmänheten enklare få relevant information om enskilda privata utförare.

Privata företag är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och det här initiativet är ett led för att ytterligare stärka förtroendet för våra medlemsföretag och den privata vården och omsorgen.

- Den privat drivna vården och omsorgen har varit kraftigt ifrågasatt. Bristande och svårtillgänglig information har bidragit till att förtroendet sviktar. Därför ställer vi nu höga krav på oss själva. Genom att öka öppenheten och transparensen kommer förtroendet att öka, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.


Information om de nya medlemskraven
De nya kraven är minimikrav och innebär att alla medlemmar, befintliga och nya, måste uppfylla dessa. Vårdföretagarnas medlemsföretag har ett år på sig att uppfylla kraven. Många medlemsföretag har idag väl utvecklade hemsidor där informationen redan finns redovisad medan de företag som behöver vidareutveckla sina webbplatser kommer att få stöd från Vårdföretagarna. Att ha en enkel och tillgänglig redovisning kring sitt företag höjer tilliten för företaget hos beställare och kunder.

Läs mer om de nya medlemskraven här.

Kontakt
Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070 671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Erik Åslin
Kommunikatör Vårdföretagarna
Tel: 072 702 66 44
erik.aslin@almega.se