Ny timersättning för personlig assistans kommer drabba brukarna hårt

Regeringen har idag aviserat att timersättningen för personlig assistans blir 284 kronor 2015. - Vi är mycket besvikna på regeringens beslut. För personer med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans är ersättningsnivån ett dråpslag, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch Personlig assistans, Vårdföretagarna.

Regeringen har idag aviserat att timersättningen för personlig assistans blir 284 kronor 2015.

- Vi är mycket besvikna på regeringens beslut. För personer med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans är ersättningsnivån ett dråpslag. Det motsvarar inte ens löneökningarna och ännu mindre de ökade kostnader som kommer av att regeringen höjer de unga assistenternas arbetsgivaravgifter. Dessutom har den nya regeringen utgått från felaktiga beräkningar av kostnaderna för personlig assistans säger, Fredric Käll, ordförande i Bransch Personlig assistans, Vårdföretagarna.

- Regeringens förslag kommer innebära ett hårt slag mot alla anordnare, oavsett inriktning eller storlek, som i dag kämpar för att ge goda levnadsvillkor till brukarna och bra arbetsvillkor för assistenterna. För små anordnare kommer det bli svårt att överhuvudtaget fortsätta bedriva verksamhet. Det är tragiskt att regeringen levererar ett så förödande slag mot personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det är uppenbart att deras rätt att leva som andra inte är en prioriterad fråga för regeringen, säger Fredric Käll.

Kontakt
Fredric Käll
Ordförande i Bransch Personlig assistans, Vårdföretagarna
Tel: +46 (0)76 760 33 51
fredric.kall@vivida.se