Ny rapport: Uppsala kommun går med underskott i kommunal hemtjänst – i strid med LOV

Uppsala kommun lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla som utför hemtjänst, oavsett om de är kommunala eller privata.

Uppsala kommun lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla som utför hemtjänst, oavsett om de är kommunala eller privata.

Vårdföretagarna har i rapporten valt ut ett antal kommuner som studerats närmare. Uppsala kommun är en av dem. Den kommunala hemtjänstverksamheten i Uppsala gör ett underskott på 46 kr per hemtjänsttimme och har konsekvent gjort det sedan 2011. Totalt med närmare 30 miljoner kronor.

-Det här innebär att kommunal hemtjänst i praktiken får högre ersättning per hemtjänsttimme än hemtjänstföretagen får, i samma kommun. Det snedvrider förutsättningarna för hemtjänsten och riskerar att leda till att de äldre som valt privat hemtjänst får sämre villkor för sin omsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

-Vårdföretagarna har ett antal förslag till förbättringar. Indexera hemtjänstersättningen, efterhandsreglera ersättningen till privat hemtjänst när underskott täcks upp i efterhand och ha en öppen redovisning av de ekonomiska resultaten i hemtjänsten för att undvika underprissättning, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29
Sabina Joyau, näringspolitisk expert, 072-541 68 84