Kommunal tvingar fram konflikt bland personliga assistenter

Vårdföretagarna accepterade idag medlarnas förslag på nytt avtal för personliga assistenter, men fackförbundet Kommunal sa nej. Därmed utlöses en nyanställningsblockad som drabbar funktionshindrade med stort hjälpbehov i sina dagliga liv.

Vårdföretagarna accepterade idag medlarnas förslag på nytt avtal för personliga assistenter, men fackförbundet Kommunal sa nej. Därmed utlöses en nyanställningsblockad som drabbar funktionshindrade med stort hjälpbehov i sina dagliga liv.

Den nyanställningsblockad som Kommunal nu verkställer innebär att det blir omöjligt för arbetsgivaren att sätta in vikarier vid till exempel sjukdom. Då det rör sig om cirka 3 000 arbetsplatser som består av små noggrant sammansatta arbetsgrupper knutna till personen med funktionsnedsättning kommer det få konsekvenser redan första dagen.

– Det kommer oundvikligen att drabba några av dem som har det svårast i samhället och är i behov av assistans för att kunna leva sina liv, säger Inga-Kari Fryklund. Det är oansvarigt av Kommunal att gå ut i den här konflikten, de tar inte hänsyn till vilka medicinska behov som finns eller om det är barn med behov av assistans som drabbas.

Då Vårdföretagarna anser att konflikten i första hand drabbar tredje man har man från arbetsgivarnas sida valt att inte vidta några egna konfliktåtgärder som lockout.

 – Våra företag kommer att ta sitt ansvar för dem med stora funktionshinder istället för att trappa upp Kommunals konflikt, säger Inga-Kari Fryklund.

Medlarnas bud innebar en uppgörelse i nivå med märket på 2,6 procent, vilket motsvarar övriga avtal som träffats på arbetsmarknaden i år. Detta var Vårdföretagarna villiga att acceptera, trots att det innebär en hög kostnadsökning för branschen.

– Kommunals krav är orimliga, det finns inga förutsättningar att inom denna hårt pressade bransch ge högre löneökningar än de avtal som man slutit på den övriga arbetsmarknaden, säger Inga-Kari Fryklund.

Om parterna inte kan enas om ett nytt avtal kommer Kommunal att trappa upp konflikten den 23 april då flygbussarna till Arlanda och Skavsta tas ut i sympatistrejk.

– Kommunals agerande är helt oansvarigt, och riskerar att få effekter långt utanför branschen och ytterligare drabba tredje man, säger Inga-Kari Fryklund.

I Vårdföretagarna ingår drygt 200 assistansföretag, varav över hälften har färre än tio anställda. Antalet anställda är cirka 20 000.

Personlig assistans innebär att assistenten/r är med brukaren under dagen eller hela dygnet. Syftet är att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Läs mer om personlig assistans på vårdguiden.se http://www.vardguiden.se/Tema/Funktionsnedsattning/Rattigheter/Personlig-assistans/

För mer information:

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 070- 671 10 53

Maria Sundling Grundtman
förhandlingschef
Vårdföretagarna
tfn: 070-522 69 04

Fredric Käll
ordförande Bransch Personlig Assistans
Vårdföretagarna
tfn: 076-760 33 51

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59