Hur får vi världens bästa äldreomsorg?

Seminarium, Almedalen
Kommunal och Vårdföretagarna

De äldre blir allt fler men äldreomsorgen får en allt mindre del av de offentliga resurserna. 2020 förväntas kostnaderna explodera samtidigt som behovet av branschkompetent personal inom äldreomsorgen ökar. Vilka visioner har Kommunal respektive Vårdföretagarna för framtidens äldreomsorg och vad krävs för att nå dit?

Kommunal och Vårdföretagarna
Torsdag den 5/7
, 13.00 – 14.30
Almegas tält, Strandvägen 4.

De äldre blir allt fler men trots det får äldreomsorgen en allt mindre del av de offentliga resurserna. 2030 förväntas kostnaderna explodera samtidigt som behovet av branschkompetent personal inom äldreomsorgen ökar kraftig i samband med pensionsavgångar. Kompetensförsörjningen är redan nu oroande då allt färre söker sig till omsorgsutbildningarna. Vilka framtidsscenarier ser Kommunal respektive Vårdföretagarna för äldreomsorgen och vad krävs för att nå dit?

Moderator: Stig-Björn Ljunggren
Medverkande:
Sara Beischer, författare
Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum
Daniel Suhonen, Tiden
Eva Cooper, Timbro
Catharina Tavakolinia, Kavat vård
Anneli Nordström, Kommunal
Göran Fredriksson, Vårdföretagarna


För frågor, kontakta:
Erik Kjellin
Projektledare/kommunikatör
tel: +46 (0)8 762 68 77
erik.kjellin@almega.se  
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen