Anställda i privat driven vård trivs bättre

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor visar att anställda i privat driven vård och omsorg trivs bättre än kollegerna i kommuner och landsting.

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor visar att anställda i privat vård och omsorg trivs bättre än kollegorna i kommuner och landsting.

Jobbhälsobarometern 2014 visar att medarbetare i privat vård

·  Är stoltare över sin arbetsplats
·  Är mer nöjda med arbetsledningen
·  Är mer nöjda med arbetsmiljön
·  Är betydligt mer nöjda med lönen

-  I den politiska debatten om vinster i välfärden påstås emellanåt att anställningsförhållandena i privat vård är sämre och att medarbetarna vantrivs. De ”tvingas springa fortare”. Det är inte sant, utan tvärt om har personalen i privat vård det bättre, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Däremot anser de att anställningstryggheten är mindre bra. Inte så förvånande i en tid när somliga politiker och fackliga företrädare vill stoppa privata vårdgivare.

-  Det är viktigt att politikerna i alla partier tydligt slår fast att privata vårdföretag är här för att stanna utan näringsförbud. Bara då kan företagarna och medarbetarna andas ut och se framför sig en långsiktig verksamhet, säger Håkan Tenelius.

Läs jobbhälsobarometern här.

Kontakt

För frågor om Vårdföretagarna:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
hakan.tenelius@almega.se 
Tel. 072 742 69 24

För frågor om undersökningen:
Lars Hjalmarson, vd Sveriges Företagshälsor
lars.hjalmarson@foretagshalsor.se 
Tel. 0708-77 76 80