7 av 10 anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten

En ny undersökning från Demoskop visar även att 69 procent anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten. I dag släpps 2015 års upplaga av Privat vårdfakta som innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om kvalitet och allmänhetens syn på valfrihet och mångfald.

Att cirka 90 procent av svenska folket är för valfrihet inom vård- och omsorg är känt sedan tidigare. Men en ny undersökning från Demoskop visar även att 69 procent anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten. Det framkommer också att andelen svenskar som anser att företag inom vård och omsorg måste få gå med vinst för att kunna utveckla och driva verksamheterna, har ökat tydligt sedan 2014, från 44 procent till 52 procent 2015.

- Det intressanta är att svenska folket i allt större utsträckning kopplar ihop verklig valfrihet med en mångfald av vård- och omsorgsalternativ. Och att vinst är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheterna och därmed garantera mångfalden, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

I dag släpps 2015 års upplaga av Privat vårdfakta som innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om allmänhetens syn på valfrihet och mångfald, liksom patienters, brukares och medarbetares uppfattningar om kvalitet och arbetsmiljö.

Några fakta från Privat vårdfakta 2015:

1.Svenska folket om vårdföretag: Två av tre svenskar vill inte ha förbud mot välfärdsföretag inom sjukvård i det landsting de bor i. Motsvarande andel som är emot ett förbund av välfärdsföretag inom äldreomsorg i den kommun de bor i, är 63 procent. 72 procent av svenska folket anser att vården riskerar att bli ojämlik om respektive kommun och landsting själva får besluta om det ska vara tillåtet med vinstdrivande företag.

2.Kvalitet: Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten på de privat drivna äldreboendena bättre än de kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som lyfts fram i deras rapport. Bland de mest populära vårdcentralerna är 14 av 20 privat drivna. Under 2014 lyckades de privat drivna vårdcentralerna i högre utsträckning leva upp till åtagandet att följa vårdgarantin än de landstingsdrivna mottagningarna.

3.Medarbetarna: Medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentliganställda. De trivs bättre och tjänar också mer. Inom hälso- och sjukvård är lönenivån åtta procent högre i privata företag jämfört med offentlig sektor. Inom omsorgen är de privatanställdas löner fyra procent högre.

4.Jämställdhet: Av vård- och omsorgsföretagen leds 55 procent av kvinnor. Det kan jämföras med övriga näringslivet, där andelen är 29 procent. I företag med fler än 200 anställda är 38 procent av styrelseledamöterna kvinnor, jämfört med 23 procent i näringslivet i stort.


Läs hela Privat vårdfakta 2015 här.


Kontakt

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Presskontakt Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se