Utvecklings- och lönesamtal - så gör du

Vad är skillnaden på utvecklings- och lönesamtal och hur kopplas de ihop? Som lönesättande chef är det viktigt att du vet vad som gäller och att du vill, kan och har möjlighet att sätta lön på rätt sätt.

Innehåll:
Lönesamtalen ska inte vara svåra att hålla. Som chef möter du många argument i samtalen. Här lär du dig om vad utvecklings- och lönesamtal bör innehålla, vi visar på kopplingen mellan de båda samtalen och lär dig sätta mål som är tydliga så att du kan bedöma resultatet och koppla det direkt till medarbetarens löneutveckling. Vi ger dig här några praktiska verktyg för dina framtida samtal. Vi diskuterar och går igenom checklistor, modeller och underlag för dina löne- och utvecklingssamtal och lär dig sätta mål samt ge och ta feedback. Visst utrymme finns också för praktisk träning. 

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef eller lönesättande chef, och som behöver fördjupa dina kunskaper.