Studiedagar om kvalitetsregister - Bättre liv för sjuka äldre

Vårdföretagarna bjuder in till studiedagar om kvalitetsregister
Bättre liv för sjuka äldre

Vårdföretagarna vill att äldreomsorgens kvalitet ska synliggöras genom bättre uppföljningar. Öppen och transparent resultatredovisning kan bidra till att stärka både valfrihet och allmänhetens förtroende för branschen. En förutsättning för detta är att äldreomsorgen blir bättre på att beskriva resultaten och att rapportera in dem.

Vi deltar därför i det pågående arbetet med att förbättra tillgången till data som möjliggör kvalitetsjämförelser mellan olika enheter och samarbetar med staten inom ramen för överenskommelsen om de mest sjuka äldre. Samarbetet innebär att Vårdföretagarna ger stöd till medlemsföretagen i att registrera data i kvalitetsregistren och analysera och använda uppgifterna i dialog med beställare och kunder. I Samarbete med SKL och de fyra kvalitetregistren Senior Alert, Svenska Palliativregistret, SveDem och BPSD-registret har Vårdföretagarna arrangerat studiedagar där man fick veta det man behöver för att komma igång. Nu kommer två nya tillfällen att ta del av det uppskattade programmet, den 2 september i Stockholm och den 11 september i Göteborg.

Målgrupp är kvalitetschefer, verksamhetschefer, MASar, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och andra inom äldreomsorgen som arbetar med kvalitetsregister eller vill veta mer om vad det innebär.

Studiedagen är kostnadsfri. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår, men deltagarna får själva ansvara för resa och övernattning. För deltagare som har anmälts men inte kommer till studiedagen eller har skickat ersättare tar Vårdföretagarna denna gång ut en avgift på 500 kronor.

 

Stockholm, måndag den 2 september 2013

Program

8.45 Registrering. Kaffe serveras
9.30 Inledning – Britt Mari Hellner hälsar välkommen och inleder dagen
9.40 Svenska Demensregistret – Ann-Katrin Edlund
11.00 Palliativa registret – Marie-Louise Ekström
12.15 Lunch
13.15 Senior Alert – Kicki Malmström
14.30 Kaffe
15.00 BPSD-registret
15.30 Diskussion
16.30 Avslutning
Anmälningslänk till den 2 september

Göteborg, onsdag den 11 september 2013

Program

9.15 Registrering. Kaffe serveras.
10.00 Inledning – Michael Ritter hälsar välkommen och inleder dagen
10.15 Senior alert – Susanne Lundblad
11.15 Palliativa registret – Monica Eriksson
12.15 Lunch
13.15 Svenska Demensregistret – Trine Johansson
14.15 Kaffe
14.45 Diskussion
15.30 Avslutning

Anmälningslänk till den 11 september