Kvalitén i äldreomsorgen kan stärkas genom smartare upphandlingar

I Sverige lägger vi mer än 100 miljarder kronor årligen på äldreomsorgen men vet kommunerna vilken kvalitet de får för pengarna och kan de följa upp verksamheten?

I studien Hur värderar kommuner kvalitet vid upphandling av särskilt boende? tittar vi närmare på hur kommuner styr mot kvalitet i upphandling av särskilt boende för äldre. Resultaten visar att det finns en rad områden där man kan bli bättre på att skapa förutsättningar för kvalitetsutveckling. Ambitioner och kostnader varierar stort och det visar sig att kommunerna har svårt att styra upphandlingarna mot kvalitet. Kommunerna ställer få och otydliga krav på resultat i äldreomsorgen när man handlar upp och vet därför inte i tillräcklig utsträckning vilken kvalitet man faktiskt får ut. Genom ökade krav på resultat kan kvaliteten höjas.Man ser också att den egna regin ofta faller bort när man styr hårdare mot kvalitetsupphandling.

Studien som presenteras vid ett frukostseminarium den 17 januari är en genomlysning av 70 upphandlingar av särskilda boenden men det finns intressanta slutsatser som kan vara värdefulla i arbetet även inom andra delar av välfärden.      

Inom ramen för programmet Framtidens vård, skola, omsorg kommer vi löpande bjuda in till olika aktiviteter där vi presenterar ny forskning och bjuder in till diskussion kring välfärdens utveckling. Vi vill därigenom skapa en intressant arena för välfärdsutveckling där kunskap också kan föras mellan de olika branscherna.

Vi hoppas att du vill delta i diskussionen och hälsar dig varmt välkommen till seminariet.

Du som inte har möjlighet att komma men som vill ha rapporten från seminariet kan maila till Robert Thorburn.

Tid: 17 januari, kl 8.30 – 9.30. Frukost serveras från kl 8.00
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12
Sista anmälningsdag: 10 januari

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan till seminariet sker till Pia Josefsson. Antalet platser är begränsat.