Nätverksträff: Rusta dig som ledare i vården

Kvinnor leder vården är ett nätverk som skapats för dig som är kvinna med chefs- eller ledaruppdrag i sjukvården. Nu kommer vi till dig med ett program där du får möta aktuella och intressanta talare, och får möjlighet att diskutera hur du som ledare kan möta framtidens utmaningar i vården. Välkommen till Dagens Medicins nätverk Kvinnor leder vården, i samarbbete med Vårdföretagarna. Nätverksträffar arrangeras även våren 2013 i Linköping 31 januari, i Malmö den 6 mars och i Umeå den 25 april.

Läs mer på Dagens Medicins sida

Program

12.00 Registrering och lunch.
13.00 Välkommen till nätverksträffen.
13.05 Mina utmaningar som chef och ledare – från sjuksköterska till makthavare i sjukvården.

Gunilla Hulth-Backlund är generaldirektör för den nya inspektionsmyndigheten av vård och omsorg. Hon delar med sig av sina erfarenheter från sin väg från sjuksköterska till generaldirektör. Vi får även veta vilka planerna är för den nya myndigheten.

Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör för den nya myndigheten för inspektion av vård och omsorg.


13.50 Att leda verksamhet i offentlig och privat vård – likheter och skillnader.

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan att leda i ett vårdföretag och en landstingsdriven verksamhet? Vi får ta del av erfarenheter av hur det är att leda ett privat vårdföretag.

Ulrika Östlund, vd och koncernchef, Inom, Innovativ Omsorg.

14.10 Rekrytera och behålla rätt personal – utan att enbart plånboken styr.

Ökad konkurrens med Vårdval, personalbrist och behov av semesterersättare är frågor som kräver strategisk planering. Hur kan man arbeta kort- och långsiktigt? Vilka lärdomar finns att dra nytta av?

Angelica Jakobsson, Kerstin Karlstedt och Caroline Lingqvist, rådgivare, PwC.

14.30 Diskussion i grupper.
14.50 Kaffe med tillbehör
15.20 Att må bra – en förutsättning för prestation som skapar vinst för individen, arbetsplatsen och samhället.

Hur kan en hälsosam arbetsplats ge både hög prestation och bättre lönsamhet? Vad säger forskningen? Vi får exempel på hur utfallet kan bli i det verkliga livet?

Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia.

15.40 Ledarskap på distans – vilka är utmaningarna?

Många verksamheter inom vården är utspridda på olika geografiska platser. Hur håller man ihop en verksamhet trots avstånd? Vilka krav ställer det på ledarskap?

Patricia Enocson, verksamhetschef/divisionschef, Röntgen Öst, Centralsjukhuset Kristianstad. Årets kvinnliga ledare i vården 2012.

16.00 Diskussion i grupper.
16.30 Nätverksträffen avslutas.