Seminarium 17 maj: Lagen om valfrihet och Socialtjänstlagen i äldreomsorgen

Vårdföretagarna och styrelsen för bransch Äldreomsorg arrangerar ett seminarium om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Socialtjänstlagen (SoL) den 17 maj. På seminariet kommer vi att diskutera vilket utrymme och vilka möjligheter LOV och SoL ger för att äldre ska kunna påverka genomförandet av insatserna på det sätt som det var tänkt.

Bakgrunden är att det råder oklarheter om gränserna för myndighetsutövning och i vilken mån utförarna och personalen kan anpassa biståndsbeslutet efter de äldres egna önskemål.

Målgrupp för seminariet är medlemsföretag, representanter för pensionärsorganisationer och personer som på olika sätt arbetar med näraliggande frågeställningar.

Program
Diskussion: ”Värdegrunden i SoL - intention, garanti eller rättighet?”
Deltagare: Anne Marie Svensson, VD, Aleris omsorg, Elizabeth Åhsberg, utredare, Socialstyrelsen, Elisabeth Viman, samordnare, Linköping, Lena Alksten, projektledare, Stockholm samt Anna Werkelin Ahlin, utredare, Kommunal.

Diskussion: ”Ska valfriheten gälla kommunen eller individen”
Deltagare: Erik Dahlberg Affärsutvecklare Adeocare, Lena Svensson, handläggare, SKL, Lars Petersson, generalsekreterare, FAMNA, Anna Larsson, utvecklingsledare, Äldrecentrum, Camilla Sköld, socialpolitisk chef, SSR.

Departementsråd Gert Knutsson, Socialdepartementet avslutar dagen och leder en diskussion på temat: ”Behöver vi en ny äldreomsorgslag?”


Seminariet kommer att hållas på Almega, Sturegatan 11 kl. 09.30 – 12.00. Kaffe serveras från 09.00 och seminariet avslutas med en lunchmacka.

Anmäl dig här.