Konferens om äldres rätt till vård och omsorg av hög kvalitet

Konferensen ska handla om den nationella satsningen på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre utifrån frågeställningar som är relevanta för privata företag. Hur kan valfrihetssystem främja sammanhållna vårdkedjor? Hur kan beställarna bättre stimulera deltagande i kvalitetsregister? Vad krävs för att öka företagens intresse för att utveckla kvalificerad sjukvård till äldre som bor kvar hemma eller i särskilt boende? Målgrupp för konferensen är vd:ar och affärsutvecklare i äldreomsorgs- och sjukvårdsföretag. Inbjudna är också beställare och relevanta beslutsfattare i kommuner och landsting.

Datum: 2013-10-01
Tid: 10:00-16:00.
Plats: Stockholm.

Konferensen är kostnadsfri. För deltagare som har anmälts men inte kommer till konferensen eller har skickat ersättare tar Vårdföretagarna denna gång ut en avgift på 500 kronor. Utförligt program kommer längre fram.

Anmäl dig via denna anmälningslänk redan nu!

Program

09.30 Kaffe och registrering  

10:00 Välkommen

10:10 De äldres röster – hur vill man ha sin äldreomsorg?
Hur upplever de äldre sina möjligheter att påverka den egna livssituationen och hur skulle man vilja ha det. 
Medverkande: Curt Persson, ordförande PRO, Karl Erik Olsson, ordförande SPF
 
10:50 Man vill veta vad som gäller
Vårdföretagarnas rapport om LOV- upphandling av äldres hemtjänst och särskilt boende
Medverkande: Ulf Öfverberg och Lil Ljunggren Lönnberg, Vostra konsulter  
 
11:15 Utredningen Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten
Vilken betydelse har reformen haft för utvecklingen av bl a kvalitet, kostnader och effektivitet?
Medverkande: Regeringens särskilde utredare Greger Bengtsson
 
11.45 – 12.45 Lunch
 
12:45 Vad är verklig valfrihet för de äldre – så jobbar vi 
Ökad samverkan mellan kommuner och landsting är en viktig del i SKL:s arbete med överenskommelsen om de mest sjuka äldre.
Medverkande: Maj Rom, projektchef, Sveriges kommuner och landsting
 
13:15 Hur bygger man broar mellan sjukvård och äldreomsorg?
Trygg i Tyresö/Handengeriatriken
Ett samarbete för att underlätta återgång till eget boende för äldre med omfattande behov av omsorgs- och vårdinsatser
Medverkande: Marita Sjögren, projektadministratör, Tyresö kommun
 
Wästerläkarna 70+ 
En vårdcentral för enbart äldre - vad är det för vits med det?
Medverkande. Charlotte Barouma, klinikchef och vd
 
Rengsjöprojektet i Bollnäs 
Ett äldrecentrum där det finns tillgång till förebyggande aktiviteter för äldre. Verksamheten bygger på samverkan mellan olika vårdgivare och frivilligorganisationer. 
Medverkande: Riina Mast, projektledare, Aleris
 
14:00 Vilken roll kan kvalitetsregistren spela för kvaliteten i omsorgen om äldre?
Att registrera och mäta blir allt viktigare i verksamheterna. Men vad står siffrorna för egentligen och varför ska det behöva ta tid från vården? Kan man ha nytta av dem i det egna arbetet och betyder de något för de äldres välbefinnande?
Medverkande: Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum
 
14.30 - 15.00 Kaffepaus
 
15:00 Lagen om valfrihet – utvecklas eller avvecklas?
Vad krävs för att uppnå högsta kvalitet i vården och omsorgen om äldre? Hur kan politikerna medverka? Vad kan utförarna bidra med?
Medverkande: Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet Lena Hallengren, talesperson för sjuk- och äldreomsorgsfrågor, Socialdemokraterna, Annelie Nordström, ordförande, Kommunal samt Mats Bergman, professor, Södertörns högskola
 
15:45 Avslutning
 
 

Välkommen!

Frågor om konferensen kan ställas till Katrin Östman.