Kapitalism och rättvisa - om marknadens moral och konsekvenser

Tillväxt och rationella beslut i dagens turbulenta värld förutsätter insikter bortom kvartalsrapporter och årsbokslut. Inte minst behövs fördjupad kunskap om marknadsekonomins moral och konsekvenser.
Är kapitalismen eller politiken i kris idag? Kan företagare, ägare och finansiärer bidra till ett gott samhälle för alla? Är social rättvisa förenligt med vinster och marknadsekonomi? Vilka dygder behövs för att långsiktigt bygga framgångsrika företag?

Huvudtalare:

John Tomasi, professor vid Brown University, USA. I sin senaste bok, Free Market Fairness, diskuterar John Tomasi sambandet mellan marknadsekonomi och social rättvisa.
”Provocative and vigorously argued, offers a bold new way of thinking about politics, economics, and justice – one that will challenge readers on both the left and right.” – Amazon

Björn Wahlroos, ordförande i Nordea och Sampo group samt tidigare professor vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors. I boken Marknader och demokrati – uppbrott från majoritetens tyranni diskuterar Björn Wahlroos sambandet mellan marknad, demokrati och hierarki i ett globalt perspektiv.
”En magistral historik över demokrati och ekonomi.” – Patrik Strömer i Neo

Sedan diskuterar en panel tillsammans med huvudtalarna:

Mariana Burenstam Linder, VD Burenstam & Partners
Conni Jonsson, VD EQT
Jens Spendrup, ordförande Spendrups
Meg Tivéus, styrelseproffs, tidigare bl a VD Svenska Spel
Nils Karlson, VD Ratio, moderator

Samtliga medverkande deltar i mingellunchen som följer direkt efter seminariet.

Seminariet genomförs i samarbete med Veckans Affärer och utgör en del av forskningsinstitutet Ratios 10-årsjubileum.