Hur mäter man kvalitet i äldreomsorgen?

Vårdföretagarna anordnar seminarium under Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Välkommen till en spännande diskussion om hur man mäter och redovisar kvalitet i äldreomsorgen. Torsdag den 4 april klockan 16:30 i lokal G2 på Svenska Mässan.

Både politiker och utförare, offentliga som privata, inser att vi måste bli bättre på att mäta och redovisa kvaliteten i äldreomsorgen. Vårdföretagarna har tagit fram en modell för hur detta kan gå till, vilket innebär att resultaten från befintliga mätningar sammanställs och redovisas på ett nytt sätt. Under seminariet visas förslaget upp för att få seminariedeltagarnas synpunkter och på sätt kunna vässa modellen ytterligare. Här finns modellen i helhet.

Medverkande:
Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) samt f d kommunalråd i Haparanda.
Peter Söderman, kvalitetsexpert Framtidens vård, skola, omsorg.
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna (moderator).

Arrangör: Vårdföretagarna

Lokal: G2

För att kunna delta i seminariet behöver man anmäla sig som åhörare/deltagare på Socialdemokratiska kongressen. Det är gratis och det gör man antingen i receptionen vid Svenska mässan eller via denna länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/ahorare_2013/