Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är mötesplatsen som inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor så att 4,6 miljoner människor kan gilla jobbet.

Den 24–25 oktober fylls Stockholmsmässan med olika aktörer från arbetslivet. Under två dagar kommer du som deltagare att bjudas på spännande innehåll, med utställningar och över 100 seminarier, 5 537 kvm av upplevelser, forskning, praktik och mycket mer. Här möts arbetslivets aktörer i dialog.

Gilla Jobbet innehåller alltifrån dagens arbetsmiljöfrågor till spaningar kring framtidens arbetsliv. En mötesplats som också handlar om hur attraktiva, hälsofrämjande och lönsamma organisationer skapas och därigenom ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

På Gilla Jobbet får du

  • träffa forskare och ta del av de senaste rönen inom arbetsmiljöforskning
  • träffa näringslivsföreträdare, beslutsfattare och kolleger från andra arbetsplatser
  • inspiration till att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats
  • känna, klämma och uppleva arbetsmiljöer
  • kunskap om hur nöjda och friska medarbetare skapar framgångsrika verksamheter
  • kunskap om framtidens arbetsmiljöutmaningar.

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats – arrangeras av AFA Försäkring och Prevent tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn. Detta för att inspirera till arbetsmiljöarbete och skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Öppettider

Gilla Jobbet öppnar kl 08.30 och stänger kl 17.00.