Almega Express – Konkurrensklausuler i anställningsavtal

Svenska domstolar ser inte sällan restriktivt på arbetsgivarens möjligheter när det kommer till konkurrensklausuler. Att efter avslutad anställning begränsa arbetstagarens möjlighet att på något sätt bedriva konkurrerande verksamhet kan för många arbetsgivare kännas nödvändigt - men lagar och regler i frågan är ofta inte enkla att förhålla sig till. Trots detta förekommer konkurrensklausuler i vissa anställningsavtal och Almega lär dig hur det fungerar att arbeta med dessa.

Anmälan