Bransch Äldreomsorg årsmöte 2013

Program

10.00 – 10.30 Årsmöte

10.30 – 11.00 Konkurrensfrågor
Styrelsen och Konkurrensverket  

11.00 – 11.40 Vinst i välfärden
Styrelsen och Urban Bäckström, VD, Svenskt Näringsliv

11.40 – 12.00 Socialstyrelsen om den nya nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer

12.00 Lunch

13.00 – 16.00 Kvalitetsfrågor
Styrelsen                                                                                                          

13.00 – 13.30  Redovisning av resultatet från bransch äldreomsorgs rådslag med medlemmar. En modell för att jämföra kvalitet med särskilt fokus på information till äldre, anhöriga och allmänheten.
Stig Orustfjord, Framtidens vård, skola, omsorg och Peter Söderman, Vårdföretagarna  

13.30 – 14.00  Anslutning till HSA-kataloger
Jessica Nord, Inera.

14.00-16.00 ”Vad är poängen med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom vård och omsorg?” Socialstyrelsens arbete med gemensam informationsstruktur.
Socialstyrelsens enhet för fackspråk och informatik deltar och berättar om pågående arbete och det ges tillfälle att ställa frågor.

14.30 Kaffe

16.00 Avslutning

 

Välkommen!

Siv Nordqvist, ordförande i bransch äldreomsorg