Arbetsrätt i lågkonjunktur

Vad är arbetsbrist och vad innefattar begreppet saklig grund? Vad betyder egentligen turordning, driftsenhet och avtalsområde i detta sammanhang? Kan man ogiltigförklara en arbetsbristuppsägning? Kan arbetsgivaren hyra in arbetskraft istället?

Frågorna är många när det kommer till arbetsrätt. Under denna kurs går vi igenom lagstiftningen. Fördjupar oss i skyddsregler, avgångsöverenskommelser, turordningsregler och eventuella avsteg från turordning samt mycket mer. Vi lär dig hantera arbetsbrist från ax till limpa.

Kursledare: Heléne Persson och Ulrika Karner

Som deltagare får du kunskap om:

  • Arbetsbrist begreppet
  • Facklig förhandlingsskyldighet
  • Turordningsreglerna enligt LAS
  • Avtalsturlista enligt kollektivavtal

Till vem vänder sig utbildningen?
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.