Arbetsmiljön är ditt ansvar

- en introduktion

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön. Då är det viktigt att du känner till arbetsmiljölagen. Den här kursen ger en översikt av gällande lagstiftning. Kursen är en introduktion till arbetsmiljöansvaret och kan passa dig som chef, HR-ansvarig eller skyddsombud, du behöver inte ha några tidigare förkunskaper inom arbetsmiljöområdet. Du får möjlighet att diskutera och fundera över begrepp som systematiskt arbetsmiljöarbete, delegation, arbetsmiljöansvar, riskbedömning samt handlingsplaner och vad det betyder för dig i din roll som chef, medarbetare eller skyddsombud. Samverkan är en hörnsten i arbetsmiljölagen och vi tar upp och diskuterar skyddsombudsrollen och arbetsmiljökommitténs uppgifter.

Kursledare: Anders Karlsson och Jan Johansson

Anmälan