Är det möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling?

Välkommen till ett seminarium som klargör frågan om det är möjligt att positivt särbehandla företag utan vinstsyfte eller utesluta företag med ett vinstsyfte att delta i offentliga upphandlingar.

Med anledning av socialdemokraternas partistyrelse och LO:s förslag att kunna välja eller särskilt gynna vissa bolagsformer i upphandlingar har jur.dr. Andrea Sundstrand på Almegas uppdrag genomfört ett rättsutlåtande för att granska om det är förenligt med om det är förenligt med LOU och EU rätten att ställa sådana krav.

Andrea Sundstrand presenterar själv rättsutlåtandet och sina slutsatser på seminariet. Därefter följer kommentarer från Ellen Hausel Heldal, avdelningsdirektör Konkurrensverket, Ardalan Shekarabi, Doktorand vid Uppsala Universitet, tidigare ordförande SSU och Åsa Edman, huvudsekreterare Upphandlingsutredningen 2010.

Moderator: Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega

Tid och plats: Den 5 februari klockan 13.00-15.00. Kaffe serveras från 12.30. Almega, Sturegatan 11 i Stockholm.

Anmälan: Anmäla dig till Rosie Richards senast den 1 februari.