Administratörsutbildning BPSD-registret 16-17 maj

Vårdföretagarna anordnar administratörsutbildningar i samarbete med BPSD-registret.

Via länken kan ni också intresseanmäla om ni önskar att vi ska arrangera utbildningstillfällen på någon annan ort. Utbildningarna är kostnadsfria men vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 1000 kr.