Vårdföretagarpanelen

För att bli än mer trovärdiga och säkerställa att vi driver våra medlemmars viktigaste frågor startar vi Vårdföretagarpanelen som ett medel för att föra en närmare och snabbare dialog. Det är våra medlemmar som har de konkreta exemplen på hur konkurrensen kan sättas ur spel eller hur väl fungerande valfrihetssystem bör vara utformade.